Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Tại Đà Nẵng

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON

Nghiệp vụ Tư Vấn Du Học

Đào tạo Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp với Công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên giảng dạy từ trung cấp trở xuống.

Đào tạo quản lý hành chính nhà nước - quản lý ngành giáo dục

 Viện Nghiên cứu sư phạm - Trường Đại học sư phạm Hà Nội thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng môn học Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo 

Mở lớp nghiệp vụ sư phạm mầm non

 Thực hiện Kế hoạch trên.Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc tổ chức đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm trung cấp, cao đẳng nghề