Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

Đào Tạo Quản trị kinh doanh ngắn hạn tại Đà Nẵng

Đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử

                   

Đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp

Đào tạo Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

 Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn các Tỉnh, Thành Phố trong cả nước. Học viện tài chính phối hợp với Công ty CP Giáo dục Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng

Đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán tổng hợp

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác