Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Ở HUẾ

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Ở ĐÀ NẴNG

Điều kiện và thủ tục xin cấp thẻ

Mở lớp Hướng dẫn viên du lịch Tại Đà Nẵng

 Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, chứng chỉ của trường Trung cấp Công Nghệ Hà Nội cấp

Tuyển sinh hướng dẫn viên du lịch

 Được phép của  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Tổng cục Du lịch, Công ty CP Giáo dục Việt Nam phối kết hợp với Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội tuyển sinh các khoá đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch theo chương trình khung của Tổng cục du lịch.

Đào tạo hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng

 Được phép của  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Tổng cục Du lịch, Công ty CP Giáo dục Việt Nam phối kết hợp với Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội tuyển sinh các khoá đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch theo chương trình khung của Tổng cục du lịch.