Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

Xem nội dung lớp Giảng viên an toàn

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

----------------------------------------------------

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Thời gian: 06 ngày / khóa ( Sáng từ 8h00 – 11h30; Chiều từ 13h00 đến 17h00)

Đối tượng: Giảng viên huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo quy định pháp luật

 

TT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

 
 
 

I

Công tác tổ chức, khai giảng, giới thiệu quy định về Huấn luyện AT-VSLĐ

 

1

- Khai mạc khóa Huấn luyện

- Giới thiệu, chia nhóm các Học viên

- Bầu ban cán sự lớp

 

2

Phổ biến quy định của pháp luật về công tác Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

II

Chính sách pháp luật về ATLĐ-VSLĐ ( đơn vị huấn luyện lựa chọn phù hợp với đối tượng học viên)

 

1

Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATLĐ-VSLĐ; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATLĐ-VSLĐ; các khái niệm, nội dung cơ bản về ATLĐ-VSLĐ

 

2

Các quy định của Pháp luật về ATLĐ-VSLĐ

 

3

Các quy định của Pháp luất về ATLĐ-VSLĐ

 

4

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác ATLĐ-VSLĐ trong cơ sở lao động

 

5

Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

 

6

- Nghiệp vụ công tác ATLĐ-VSLĐ ở cơ sở:

+ Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện p.5háp phòng ngừa rủi ro.

+ Các biện pháp về kỹ thuật An toàn và phòng chống cháy nổ; kỹ thuật vệ sinh lao động phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động

+ Kỹ thuật triển khai công tác kiểm tra, tự kiểm tra ATLĐ-VSLĐ ở cơ sở

 

III

Các kỹ năng giao tiếp sư phạm áp dụng trong công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ

 

1

Kỹ năng quan sát

 

2

Kỹ năng lắng nghe

 

3

Kỹ năng đặt câu hỏi

 

4

Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ không lời

 

5

Kỹ năng giao nhiệm vụ

 

6

Kỹ năng làm việc Nhóm

 

7

Kỹ năng mở đầu và kết thúc bài giảng của người giảng viên trong công tác Tuyên truyền, Huấn luyện ATVSLĐ

 

8

Kỹ năng biên soạn giáo án, giáo trình Huấn luyện

 

IV

Các phương pháp giảng dạy áp dụng trong công tác tuyên truyền, Huấn luyện ATVSLĐ

 

1

Phương pháp thuyết trình tích cực

 

2

Phương pháp hội thảo

 

3

Phương pháp thảo luận nhóm

 

4

Phương pháp giáo dục hành động

 

5

Làm việc nhóm

 

V

Các kỹ năng để thực hiện nội dung bài giảng của người giảng viên trong công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ

 

1

- Xác định và phân tích nhu cầu đối tượng học viên.

- Thiết kế nội dung chương trình Huấn luyện

 

2

Kỹ năng chuẩn bị bài giảng

 

VI

Đi thực tế tại Doanh nghiệp

 

1

Đi thực tế tại doanh nghiệp để tiến hành đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, thiết bị, công nghệ, thu thập hình ảnh, tư liệu đưa ra các biện pháp làm việc ATLĐ để xây dựng bài giảng

 

2

Các học viên chuẩn bị bài giảng tại hội trường

 

VII

Kiểm tra, sát hạch kết thúc Khóa huấn luyện cho các học viên đạt yêu cầu học tập tại nội quy khóa học đưa ra

 

1

Các học viên trình bày nộì dung bài giảng trước Hội đồng đánh giá, sát hạch

 

2

Hội đồng đánh giá kỹ năng chuẩn bị bài giảng, nội dung bài giảng và kỹ năng, phương pháp trình bày bài giảng của từng học viên

 

           

Giảng viên:

  1. Ông Vũ Như Văn: Nguyên quyền Cục trưởng Cục ATLĐ;
  2. Ông Nguyễn Khánh Long: Trưởng phòng TTTT – Huấn luyện ATLĐ
  3. GS. TS Lê Vân Trình: Chủ tịch Hội đồng khoa học -  Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động,
  4. Ông Trần Xuân Hòa: Trung tâm Kiểm định 2.

Ngoài ra có một số Giảng viên khác.

Mẫu chứng chỉ/chứng nhận sau khóa huấn luyện

 

Tin tức khác