Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 526/QĐ-GCN CỦA SỞ LĐ TB&XH HÀ NỘI V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/QĐ-ATLĐ CỦA BỘ LAO ĐỘNG TB&XH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN ATVSLĐ CHO CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tin tức khác