Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

Điều kiện và thủ tục xin cấp thẻ

THỦ TỤC XIN CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN NỘI ĐỊA

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân làm thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh

           - Bộ phận 1 cửa nhận hồ sơ, kiểm tra (hồ sơ hợp lệ thì nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung) và chuyển cho phòng Nghiệp vụ Du lịch xử lý hồ sơ.

- Phòng Nghiệp vụ Du lịch hoàn tất thủ tục, trình Giám đốc ký Quyết định và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa.

Bước 3: Cá nhân nhận thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

- Thành phần hồ sơ:

 Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên (theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác (không quá 3 tháng tính từ  ngày nộp hồ sơ);

+ Bản sao có công chứng văn bằng chứng chỉ theo quy định của 1 trong số các trường hợp sau:

Có trình độ trung cấp  chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;

Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có 1 trong các trình độ nghiệp vụ sau:

Thời gian đào tạo

Đối tượng

Khoá 1 tháng

Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch

Khoá 2 tháng

Người có bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch không phải chuyên ngành hướng dẫn hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối khoa học xã hội , kinh tế

Khoá 3 tháng

Người có bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ

+ Giấy khám sức khoẻ (không quá 3 tháng tính từ  ngày nộp hồ sơ);

+ 2 ảnh 4cm x 6cm (không quá 3 tháng tính từ  ngày nộp hồ sơ).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hướng dẫn viên.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

+ Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

+ Thông tư 89/2008/TT- BVHTTDL hướng dẫn thực hiện NĐ 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

 

 

THỦ TỤC XIN CẤP THẺ HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ 

 

*  Trình tự thực hiện:

– Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên gửi hồ sơ tại một trong các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc;
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ/hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch;
+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết.

* Cách thức thực hiện:

– Gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện)

* Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1.1 Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên (theo mẫu tại Phụ lục 15,Thông tư 89/2008/TT BVHTTDL);
1.2 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;
1.3 Bản sao một trong các giấy tờ sau:
- Bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;
- Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và thẻ hướng dẫn viên nội địa;
- Bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 1 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
- Bằng đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 2 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
- Bằng đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 3 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cấp cho những người có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch nhưng không có điều kiện tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, đã tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức

1.4 Bản sao một trong các giấy tờ sau:
- Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;
- Bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên;
- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương đối với ngoại ngữ khác;
- Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
1.5 Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
1.6 02 ảnh chân dung 4cmx6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

2. Số lượng hồ sơ: không quy định

* Thời gian giải quyết:

– 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ/hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Cơ quan hoặc người c
ó thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có);
3. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể dục và Du lịch

>> đào tạo lễ tân khách sạn 

Tin tức khác