Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

Đào tạo quản lý hành chính nhà nước - quản lý ngành giáo dục

 Viện Nghiên cứu sư phạm - Trường Đại học sư phạm Hà Nội thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng môn học Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo 

                                                        

CHƯƠNG TRÌNH

 QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC

 Căn cứ Quyết định số 7099/QĐ –BGD&ĐT- TCCB ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Viện nghiên cứu Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư pham Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sư phạm do Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành ngày 5/7/2007.
Viện Nghiên cứu sư phạm - Trường Đại học sư phạm Hà Nội thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng môn học Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo như sau:
 ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Những người có trình độ từ đại học trở lên
          

1. Nội dung chương trình học:

Chương 1.  Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức
Chương 2.  Đường lối, quan điểm  về giáo dục & đào tạo của  Đảng và nhà nước
Chương 3.
 Luật Giáo dục
Chương 4.  Điều lệ nhà trường và những quy định đối với giáo viên trường phổ thông.
Chương 5.
Một số vấn đề thực tiễn giáo dục và đào tạo ở Việt Nam

Kiểm tra cuối khóa.Học viên được làm bài kiểm tra cấp chứng chỉ sau khóa học

>> Nghiệp vụ sư phạm

2. Thời gian học: 1 Tuần

- Học liên tục vào các ngày trong tuần

- Ca học:

+ Sáng 8h – 11h

+ Chiều: 14h – 17h

3. Học Phí:  1.500.000đ/1 khóa

4. Địa điểm học: Liên hệ

Học lớp quản lý hành chính nhà nước tốt nhất vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số 04, Tiểu La, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0978 86 86 72(Ms Tuyết)  - 0978 86 86 31(Ms Quỳnh)

>> Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác