Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

Đào tạo khai hải quan điện tử chuẩn VNACCS/VCIS

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam xin thông báo tới các tổ chức, công ty và cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo khai hải quan điện tử theo chuẩn VNACCS/VCIS tại các tỉnh Hà-Nội, TP-Hồ-Chí-Minh, Hải-Phòng, Bắc-Ninh, Bắc-Giang, Hưng-Yên, Hải-Dương, Quảng-Ninh, Móng-Cái, Hạ-Long,Đà-Nẵng, Thừa-Thiên-Huế và các tỉnh khác trên toàn quốc  thông báo tuyển sinh như sau:

Theo khoản 5 điều 6 thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014. người khai hải quan không có chứng nhận hoặc chứng chỉ sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

Đối tượng tham gia

Là người Việt Nam có nhu cầu học nghiệp vụ khai hải quan điện tử.

Thời gian học

Học viên tham gia học chủ yếu là các cán bộ hoặc người đã đi làm. Vì vậy chúng tôi sẽ tổ chức lớp vào các thứ 7 và chủ nhật để tạo điều kiện cho học viên được tham gia vào khóa học vào các ngày nghỉ. Học cả ngày thứ 7 và chủ nhật, sáng từ 8h – 11h, chiều từ 13h 30 – 16h 30.

Nội dung và chương trình học

Thực hiện theo nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính Phủ và thông tư số 196/2012/TT-BCT ngày 15/11/2012 của Bộ tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại.

Và tại điểm a, khoản 9, Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài Chính Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thì “Trường hợp chủ kho ngoại quan được chủ hàng ủy quyền thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan thì chủ kho ngoại quan phải được công nhận là đại lý hải quan”.

Khóa đào tạo khai hải quan gồm 4 học phần và 12 chuyên đề, 4 học phần bao gồm:

  • Phần 1: Pháp luật về Hải quan.
  • Phần 2: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.
  • Phần 3: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.
  • Phần 4: Hải quan điện tử và các chương trình phần mềm ứng dụng của ngành Hải quan

Giáo viên

Giáo viên sẽ do cán bộ của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam và giảng viên trường Hải Quan Việt Nam tham gia giảng dạy theo đúng nội dung chương trình đào tạo được quy định tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính về đào tạo khai hải quan.

Học phí

Học viên nộp trực tiếp cho quản lý lớp vào ngày khai giảng hoặc tuần đầu tiên của khóa học.

Thông tin chuyển khoản:

  • Đào Xuân Dũng (Giám đốc) - Số tài khoản: 150372259 - Tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – ACB – Phòng giao dịch Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội

Điều kiện học tập

Học viên sẽ được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, phòng học rộng rãi sạch sẽ có điều hòa. Có quản lý lớp giúp đỡ và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong suốt quá trình học.

Sau khi hoàn thành khóa học nghiệp vụ hải quan điện tử do Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam tổ chức, học viên sẽ được cấp 1 chứng nhận và 1 bảng điểm. Với chứng nhận này học viên đã đủ điều kiện để khai hải quan điện tử, đồng thời cũng là điều kiện bắt buộc để được tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam tổ chức hàng năm.

Vậy điểm chung và điểm khác nhau giữa chứng nhận của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam và chứng chỉ của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam là gì.

>> Điều kiện thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan điện tử 2014

Điểm chung thì đều dùng để khai hải quan còn điểm khác thì với chứng nhận của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam bạn chỉ có thể khai cho 1 công ty còn với chứng chỉ của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam bạn có thể mở đại lý hoặc làm nhân viên đại lý hải quan để khai cho nhiều công ty. Theo đúng thủ tục hải quan điện tử của Hải Quan Việt Nam đã được thông qua.

Vậy tại sao chúng ta không thi cấp chứng chỉ trên Tổng Cục Hải Quan luôn mà phải tham gia khoa học cấp chứng nhận tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam. Xin trả lời như chúng tôi đã đề cập bên trên, đây là điều kiện bắt buộc để được tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan của Tổng Cục. Nghĩa là các bạn phải hoàn thành khóa học do công ty của chúng tôi tổ chức và được chúng tôi cấp chứng nhận bạn mới đủ điều kiện tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ của Tổng Cục hải Quan Việt Nam.


Công văn số 1005/TCHQ-TCCB ngày 25/2/2013 của Tổng cục Hải về việc cấp phép đào tạo khai hải quan cho Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam.

công văn 1005/TCHQ-TCCB

Tin tức khác