Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch

Đăng ký học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch uy tín tại Đà Nẵng, HN, HCM. Chứng chỉ do trường Trung cấp Công Nghệ Hà Nội cấp.

 

Tin tức khác