Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

Chứng chỉ Văn thư lưu trữ

Đào tạo cấp tốc chứng chỉ văn thư lưu trữ. Chứng chỉ do trường trung cấp Công nghệ Hà Nội cấp có giá trị trên toàn quốc

 mẫu chứng chỉ văn thư

Tin tức khác