Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ

Chứng chỉ Kế toán trưởng

 Học kế toán trưởng uy tín chất lượng tại HN, HCM, Đà Nẵng. Chứng chỉ do trường Cao đẳng nghề Văn Lang cấp có giá trị trên toàn quốc.

 

Tin tức khác